Mühendislik Sigortaları

İnşaat (All Risks) Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası, (C.A.R); mesken, işhanı, fabrika, tesis, baraj, köprü, yol ve benzeri yapıların inşa süresinde, yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, deprem, don, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık gibi ani ve beklenmeyen bir nedenle ortaya çıkan risklere karşı güvence altına alınması, bu sigortanın kapsamını oluşturmaktadır. Konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
İnşaat sahasında kullanılan makine ve ekipmanlar, geçici şantiye binaları, inşaat sahasında bulunan mevcut yapılar, hasar nedeniyle ortaya çıkacak olan enkaz kaldırma masrafları, üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve terörizm gibi riskler de teminata dahil edilebilmektedir.
Ayrıca inşaatın müteahhit tarafından tamamlanarak mal sahibine geçici tesliminden sonra, kesin kabul tarihine kadar genellikle 1 yıl süreli olan bakım teminatı verilmektedir. 

Montaj (All Risks) Sigortası

Montaj All Risks Sigortası, (E.A.R);  makinelerin montajı aşamasında karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alır. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gemesiyl son bulur. Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat süresi içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple (yangıon, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, don, toprak kayması, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık vb.) herhangi bir ziyan ve hasara uğraması halini temin eder.
Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler, üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve terör  sonucu oluşabilecek hasarlar, dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar gibi riskler de teminata dahil edilebilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası; üretim yapan veya üretime yardımcı olan işletmede kullanılan makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarı teminat altına alır.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası; Tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelecek zararları kapsamaktadır.