Araç Sigortası

Kasko

Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın (motorlu, motorsuz taşıtlar, romörk veya karavanlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörler) kaza, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs, deprem, sel, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler gibi olaylar sonucu zarar görmesi ile oluşacak kayıpları güvence altına alır. Kasko sözcüğü Türkçeye İtalyanca casco (kaza) sözcüğünden geçmiştir.

Sigorta sektörünün gelişimi ile birlikte araç kasko poliçelerinde şirketlerin verdiği kapsamların çeşitliliği artmış olup standart teminata yapılan eklemeler ile çeşitli kasko paket ürünleri ortaya çıkmıştır.

Trafik Sigortası

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet gibi karayolu motorlu araçlarının işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılamaktır.

2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.