Kurumsal Yangın ve Kar Kaybı Sigortaları

Ticari faaliyetlerinizi yürüttüğünüz işyerinizdeki yatırımınızı olağan maddi hasar risklerine karşı teminat altına alan ve hasar sonucu faaliyetin aksaması nedeniyle oluşan gelir kaybınıza da teminat verebilen sigorta ürünüdür.

Sigortalanan menfaat özet olarak Taşınır ve taşınmaz mallar (Bina, Makine emtea dahil olarak muhteviyat, Stok, Dekorasyon, Bahçe düzenlemesi, müştemilat, iskeleler, alt yapı, temeller vb.), kasa muhteviyatı, (kasada bulunan nakit, çek, senet, kıymetli evrak, döviz) yangın mali sorumluluk(kiracılık ve komşuluk mali mesuliyet) olarak belirtilebilir.

Yangın Sigortası Genel Şartlarında ana teminat olarak belirtilen Yangın, yıldırım, infilaka ek olarak Hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler,dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, kasa yangın ve hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması, deprem teminatları ek teminat olarak verilmektedir. Ayrıca poliçeye eklenecek ek özel şartlar ile teminat kapsamı genişletilebilmekte ve müşteriye ve tesise özel olarak hazırlanmış poliçe kapsamları olabilmektedir.

Sınai ve Ticari faaliyetlere yönelik üretilen yangın poliçelerinde ayrıca Sigortalılara Kar Kaybı teminatı da verilebilmektedir. Bu teminat ile yangın poliçesinde yer alan risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu faaliyetin aksaması/durması nedeniyle geçen sürede kaybedilen finansal gelirler sigortalanabilmektedir.