Konut Sigortası

Konut Paket Sigortası

Konut paket sigortaları Sigorta şirketleri tarafından eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan ve sorumuluklarınızı da dahil ederek geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulaması olarak hazırlanmış bir üründür.

Tek bir poliçe ile yangın, deprem, sel, hırsızlık, cam kırılması, kiracı olarak komşulara karşı sorumluluk, mal sahibinin kira kaybı, elektrik hasarları, aile bireyleri ferdi kaza gibi birçok durum güvence altına alınabilmektedir. Ayrıca Konut Sigortalarında ek teminat olarak verilen asistans hizmetleri de bulunmaktadır. Bunlar; konutta meydana gelen hasar sonucu oluşan tesisat ve elektrik sorunlarının tamiratından, doktor veya ambulans gönderilmesine, otel hizmetine veya konutta kalan kişilerin kurtarılmasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi içermektedir.

DASK Sigortası

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. 1999 depremi tecrübesinden sonra 27 Eylül 2000 itibariyle yürürlüğe giren kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yeralan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, Zorunlu Deprem Sigorta'sına tabi tutulmuştur.

Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

DASK poliçelerinde teminat Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmekte olup sigorta şirketleri sadece poliçe üretimi yapmaktadırlar ve şartlar şirketten şirkete değişmemektedir.