Havacılık Sigortaları

Havacılık Sigortalarının konusunu Uçak, helikopter, balon gibi hava araçlarının gövde sigortaları, bu araçların kullanımından doğan sorumluluklar ile Havalimanları ve araçların hangarlama, bakım, parça üretimi ve/veya tedariği ve gibi havacılık sektöründe operatörlük ve servis faaliyeti yapan şirketlerin sorumlulukları oluşturmaktadır.
HAVA TAŞITLARI GÖVDE, SORUMLULUK VE FERDİ KAZA SİGORTASI
Gövde paket sigortası Tekne sigortası hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı veya zilyetine sahip bir kişi tarafından yaptırılabilir, aşağıdaki ana teminatları kapsamaktadır;
Gövde Sigortası: Bu sigorta hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar. Terörizm Savaş Riskleri de genellikle poliçelere dahil edilmektedir.
HAVA ARACI SORUMLULUK SİGORTASI:
- 3. Şahıslara; Hava taşıtının işletilmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin can veya mal kaybını kapsar.
- Yolculara; Araçtaki yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde karşılar.
- Kargo ve Bagaj; Uçak işleticisinin, uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsar.
Yolcu Ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortası:
Uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarına karşı güvence sağlar.
PİLOTLAR İÇİN LİSANS KAYBI SİGORTASI
Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel bir yaralanma ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini belli sınırlarla karşılar.
HAVALİMANI İŞLETİCİSİ SORUMLULUK SİGORTALARI
Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, Havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar, Uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası teminat kapsamındadır. 
HANGAR İŞLETİCİSİ SORUMLULUK SİGORTASI
İşleticinin gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin kiralamadığı ve üçüncü şahıslara ait olan uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı İşleticinin sorumluluğu teminat altına alınmaktadır.
HAVA ARAÇLARI ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
Parça üretimi veya tedariği veya montajı yapan şirketlerin faaliyetinden kaynaklanan ve ürünün müşteriye veya alıcıya tesliminden sonraki süreçte ve sigorta dönemi içerisinde oluçacak bir kaza sonucu 3. Şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlara karşı Sigortalının sorumluluğu teminat altına alınmaktadır.