Diğer Nakliyat Poliçe Türleri

Tekne İnşaat Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan sigorta türüdür. Teknenin kızağa konuş ile denize indirilişi arasındaki süre için yapılır. Sigortaya esas teşkil eden değer, kızağa konduğu andaki değeri değil, inşaatın bittiği andaki değeridir. Sigorta süresi inşaat faaliyeti bitene kadar devam eder. 

TEKNE, MARİNA, LİMAN, TERSANE SORUMLULUK SİGORTALARI

YAT SORUMLULUK SİGORTALARI

Yat armatörleri, işletenleri ve operatörlerine faaliyetleri faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

TİCARİ SU ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASI (P&I)

Tekne / Gemi  donatan ve sahiplerinin 3.şahıslara karşı, çevreye karşı, kendi personeline ve hatta taşıdığı yük var ise yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür.  

MARİNA/ÇEKEK YERİ İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI:

Marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

LİMAN/TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI:

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır. 

TERSANE İŞLETMECİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI:

Gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış olan iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kontrolünde bulunan üçüncü şahıslara ait emtea, araç vb. değerlerde meydana gelebilecek olan hasarlar ile üçüncü şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır. 

Nakliyat Sorumluluk Sigortaları

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI:

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

YURTDIŞI TAŞIYICI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI:

Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası (C.M.R.) uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.
Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR sözleşmesi bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslim edinceye kadar devam eder. 
CMR sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Sözleşmesine göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır. 
CMR Sözleşmesi: Türkiye' nin de taraf olduğu ve bu sözleşmeye imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası anlaşmadır.

Kıymet Nakliyat Sigortaları

Emtea sigortaları paralelinde bir yerden bir başka yere taşınmakta olan kıymetlerin (Para, çek, senet, kıymetli evrak, külçe altın, gümüş vb.) taşınması sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı güvence sağlamaktadır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır. 

Sergi & Organizasyon Sigortaları

Günümüzde ticari yaşamın ayrılmaz bir parça haline gelen, sergi, fuar vb. etkinlikler nedeni ile pek çok girişimci mallarını sergi ve fuar salon ve merkezleri veya bu amaca ayrılan yerlere göndermekte ve sergi bitiminde geri almaktadır. 
Sigortacılıkta Nakliyat branşı içinde değerlendirilen bu tür Sigortalar özel paket sigortalar olup organizasyonda kullanılan malzemeden 3. Şahıs sorumluluğa ve iptal sonucu oluşacak zarara uzanan geniş kapsamlı ürünlerdir. Türkiye’de organizasyon alanında birçok müşteriye servis vermiş bir broker olarak konu hakkında servislerimizi sunmaktan memnuniyet duyarız.