Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde ise  ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır.
BES Sistemi bilindiği üzere kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek, emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Ayrıca ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak ülke kalkınmasına da katkıda bulunur.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2016 yılı sonu itibariyla 6 milyon 486 binden fazla BES katılımcısı bulunmakta, fon miktarı ise 58 milyar lirayı aşmıştır. Hükümetin sisteme katılımı artırmak için baçlatmış olduğu ‘Otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi’ (BES) 1 Ocak 2017 itibarıyla devreye girmiş olup 1 Ocak 2017 itibarıyla 45 yaş altındaki bütün çalışanlar için yeni bir dönem başlamıştır.
Otomatik plan gereği İşveren mutlaka 45 yaşın altındaki çalışanlar için bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırmak zorunda. Çalışan isterse iki ay içerisinde cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilir. Özet olarak sisteme katılım zorunlu, devam etme isteğe bağlı.
İlk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör, 1 Temmuz 2017'de, mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dahil olacak. Öte yandan özel sektörde faaliyet gösteren, 10-49 çalışanı olanlar işverenler aracılığıyla 1 Temmuz 2018'den itibaren, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme girebilecek.
Sistem hakkında bilgi ve danışmanlık almak ve Sigorta şirketlerinden teklif/poliçeleşme süreçleri hususlarında yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.