TRAFİK HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

MADDİ HASARLAR İÇİN; 

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşmalı kaza tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
 • Sigortalının alkol raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
  
VEFAT HALİNDE;

 • Trafik Kazası tespit tutanağı
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset İlamı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

YARALANMA HALİNDE;

 • Kaza tespit tutanağı
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masrafları
 • Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
 • Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.