ŞAHIS MALİ SORUMLULUK HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

·  Kaza Tutanağı
·  Zarar görenin talep yazısı
·  Zarar tespitine yönelik belge
·  Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
·  Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri