NAKLİYAT HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

DENİZ NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır)
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Yükleme manifestosu
 • Fotoğraf

KARA-HAVA-DEMİRYOLU NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura, hamule senedi veya konşimento (yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Fotoğraf
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde gümrük idaresi rezerv  zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu olmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı-unvanı ve adresi ile Türkiye’deki acentesinin adı unvanı ve adresi
 • Tır karnesi (Yurtdışı taşımalarda)

Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilmemişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine)yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

TEKNE HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Sigortalı beyanı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Kurtarma teklifleri
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.