FERDİ KAZA HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

ÖLÜM HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene otopsi raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
YARALANMA HALİNDE; 

 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE; 

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet  raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.